Situații financiare

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

  • RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
    Situaţiile financiare ale anului 2012 au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr.82/1991 republicată, cu respectarea cadrului general de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare prevăzut în Ordinul nr.3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene şi cu respectarea prevederilor O.M.F.P. nr.40/15.01.2013, privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale.
  • Bilant la 31.12.2012
  • raport auditor
  • Raportari Financiare
  • Raportare financiara 30.06.2012

2011